Een woord van dank gaat zeer zeker uit naar alle mensen en bedrijven die ons een warm hart toe dragen en dit uiten in diverse giften. Zo'n gift kan van alles zijn zoals; beschikbaar stellen van opslagruimte, beschikbaar stellen van materialen, waardebonnen, prijsjes, kortingen, frisdrank, soep, fruit, brood, broodbeleg, snacks of een geldelijke donatie.

Wilt ook u ons steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL06RABO0133661679 ten name van Stichting Kindervakantiewerk Sint-Michielsgestel. Wilt u goederen of diensten schenken neem dan contact op de Sponsorcommissie (sponsoring@minigestel.nl).